วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผู้ให้ความรู้

 

 

ชื่อ-นามสกุล  นางเมือง พิมสารี (ยายเมือง)  
วันเดือนปีเกิด 3 สิงหาคม 2476      อายุ 79 ปี
อาชีพ  ทอผ้า
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
เบอร์โทรศัพท์ 082-1959877

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวทัศนีย์ กาตะโล
วันเดือนปีเกิด 11 ธันวาคม 2520       อายุ  35 ปี
อาชีพ  รับราชการครู
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 121 หมู่ 1 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
เบอร์โทรศัพท์ 086-1865966


ชื่อ-นามสกุล  นายอนุรักษ์ ขัตติมะ
วันเดือนปีเกิด 26  พฤษภาคม 2527            อายุ  28  ปี
อาชีพ  เกษตรกรรม
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 99  หมู่ 1 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
เบอร์โทรศัพท์  084-8859098

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น