วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการทอผ้า

 

 

 

ขั้นตอนการทอผ้ามีดังนี้

1. ปลูกฝ้ายในเดือนแปด เดือนเก้า เก็บฝ้ายในเดือนเกี๋ยงถึงเดือนยี่
2. เก็บเอาฝ้ายมารวมกัน นำมาตาก แล้วเอาสิ่งที่ปนมากับฝ้ายออก

3. นำมาอีดฝ้าย คือ เอาเมล็ดของฝ้ายออก เหลือเฉพาะยวงฝ้าย
4. นำยวงฝ้ายมา “ปดฝ้ายคือ ทำให้ฝ้ายกระจายตัว ในเข้ากันได้ดี
5. นำมา “ฮำคือ พันป็นหางฝ้าย
6. นำฝ้ายที่ได้มาปั่นด้วยเครื่องปั่นฝ้าย(ทำฝ้ายจากที่เป็นหางให้เป็นเส้นฝ้าย)
7. นำมา “เป๋ฝ้ายคือนำเส้นไหมที่ได้จากการปั่นฝ้ายมาทำเป็นต่อง (ไจ)
8. นำต่องฝ้ายมา “ป้อ”(ทุบ) ฝ้าย แช่น้ำ 2 คืน ต่อมานำมานวดกับน้ำข้าว(ข้าวเจ้า) ผึ่งไว้ให้แห้ง
9. นำเส้นฝ้ายที่ได้มา “กวักฝ้าย
10. นำมา “ฮ้วน” (เดินเส้น) กับหลักเสา
11. นำไปใส่กี่ แล้วนำไปสืบกับ “ฟืม
12. ฝ้ายที่เหลือจากการใส่กี่ นำมาปั่นใส่หลอด แล้วเอาหลอดฝ้ายใส่สวยทอ(กระสวยทอผ้า)
      (แม่อุ๊ยเมือง พิมสารี,(2555, กันยายน 1 ), สัมภาษณ์)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น